Historik/Om oss

Obbola har en tusenårig historia och är en av de äldsta byarna i Umeå socken. Samhället är beläget på Obbolaön i Umeälvens mynning och har under århundraden haft fiske, säljakt och minkfarmar som inkomstkällor. Från att i seklets början haft många yrkesfiskare återstår nu bara en – Nils-Erik Sjöström – fjärde generationen fiskare och idag ägare av Salteriet.

Det gamla salteriet som idag är våra beredningslokaler användes på 40- och 50-talet som salteri för strömming. Under dessa årtionden fanns i samhället många fiskare och fångsterna var stora. Strömmingen saltades in i stora trätunnor för att senare förpackas i plåtburkar. Arbetet i salteriet utfördes i huvudsak av kvinnor från byn. Endast en liten del strömming saltas idag in.

    

Vårt fiske – traditionellt och småskaligt precis som förr
Med vårt fiske lever Obbolas fisketraditioner vidare. Båtar, motorer och redskap är modernare men metoderna de samma. De arter som vi fiskar i närområde (norra Kvarken) och sedan förädlar är sik, abborre, strömming och lax. All fisk är således vildfångad och vi hanterar ingen odlad fisk alls. 
Med årstiderna varierar fisket. Sik och abborre tidigt på våren efterföljs av strömmingsfiske maj – juni. Laxfisket är hårt reglerat och startar normalt i mitten av juni. Under högsommaren är tillgången av fisk sämre för att sedan öka i slutet av augusti. Abborre och sik fortsätter vi att fiska fram till att isen lägger sig i november – december.

   


Salteriet
Hösten 2011 byggdes salteriets gårdsbutik och förädlingskök med tillhörande brygga i direkt anslutning till den gamla delen. I gårdsbutiken som öppnade i juni 2012 säljs lokalt vildfångad fisk efter årstid, inläggningar av sik och strömming, rökt och gravad fisk, laxsoppa, såser och röror. Sommartid säljs även färdiga förpackade fiskrätter och smörgåsar. Allt från eget kök och rökeri.