Om Salteriet

I Umeälvens mynning i den kulturskyddade fiskehamnen i Byviken ligger Salteriet. Här säljer vi enbart vildfångad fisk som fångats till havs i Norra Kvarken utanför Obbola av våra fiskare, Nisse och Olle. Fångsterna landas och bereds i den gamla delen av Salteriet samt förädlas i eget kök och rökeri. 

Salteriet Byviken AB ägs av yrkesfiskare Nils-Erik Sjöström. Med sina rötter i en släkt med långa fisketraditioner i det gamla fiskesamhället Obbola har han fiskat sedan barnsben och är fjärde generationen fiskare. Pappa, farfar och farfars far har alla varit fiskare och säljägare. Fisket är än idag småskaligt, lokalt, kustnära och bedrivs med traditionella redskap och små båtar.
Salteriets produkter säljs direkt till konsument i gårdsbutiken, på marknader och mässor men också till restaurang och butik.