Om Salteriet

I Umeälvens mynning bland de röda fiskebodarna i den kulturskyddade hamnen i Byviken ligger Salteriet. Här säljer vi nyfångad fisk som levereras direkt av våra fiskare. Fångsterna landas och bereds i den gamla delen av Salteriet. I traditionell varmrök röker vi sik och lax. I vårt kök tillreder vi inläggningar av strömming och sik, patéer, röror, laxsoppa, såser etc.

Salteriet Byviken AB ägs av yrkesfiskare Nils-Erik Sjöström. Med sina rötter i en släkt med långa fisketraditioner i det gamla fiskesamhället Obbola och dess vatten har han fiskat sedan barnsben och är fjärde generationen fiskare. Pappa, farfar och farfars far har alla varit fiskare och säljägare. Fisket är småskaligt, lokalt, kustnära och bedrivs med traditionella redskap.

Salteriets produkter säljs i huvudsak direkt till konsument i gårdsbutiken men också till restaurang och butik. Vi bereder enbart hel och filéad fisk som vi fångar i Norra Kvarken utanför Obbola.
Med Salteriets logga på förpackningarna intygar vi att våra produkter är lokalt producerade och helt fria från tillsatser och konserveringsmedel.

Certifiering
Ett urval av våra produkter är certifierade med Eldrimner Certifierat Mathantverk som är en certifiering som Eldrimner har tagit fram tillsammans med mathantverkarna i Sverige. Certifieringen är ett sätt att visa konsumenterna vårt fantastiska mathantverk som finns i landet. Produkterna märks med särskild etikett.

Kriterierna är huvudsakliga eller karaktärsdanande produkter rekommenderas vara lokala, men svensk råvara accepteras. Kryddor eller annan smaksättning skall vara naturlig, inte innehålla tillsatser, men kan vara utländska. Mekanisering och bearbetning ska vara hantverksmässig. Det innebär en ickeautomatiserad tillverkning där handen styr. Mekanisering av vissa delar av produktionen får förekomma i huvudsak för att undvika kroppsliga förslitningar. En mathantverkare använder inte datorer för att övervaka sin produktionskedja utan använder sin kunskap och erfarenhet i hantverksmässig tillverkning. Däremot kan mindre datorer sitta i rökskåp, ugnar eller dylikt, men den som styr och övervakar processen är mathantverkaren.

Eldrimners grundläggande policy är att livsmedelstillsatser inte ska användas i hantverksmässig livsmedelsförädling, alltså mathantverk. Med tillsatser avses främst ämnen som tilldelats E-nummer och finns i livsmedelsverkets E-nummerlista, men även andra ämnen såsom vissa enzymer och alla syntetiskt framställda aromer. Tillsatserna syftar till att förändra produktens naturliga egenskaper.

För fiskförädling gäller att tillsatta rökaromer, rökarompreparat, kondenserad och återskapad rök ej accepteras. Det ska finnas glödrök på plats. Friktionsrök är tillåten. En filéad fisk kan bli certifierad om hanteringen sker för hand och om fisken kommer från egen odling eller eget fiske.