Vårt fiske

Utbudet av dagsfärsk fisk följs av årstiden, väder och vind. Fryst fisk finns året om. 

VÅR 
STRÖMMING (Clupea harengus)
6tag_120514-080605 WP_20140424_003  
Strömmingsfisket har högsäsong. Fiskeperiod april – juni. Strömming fiskas med traditionella strömmingssköt och den större delen av fångsterna filéas med egen filémaskin.

VÅR
SIK(Coregonus lavaretus)
Fisket av sik och abborre börjar i april. Allt fiske sker med nät ur öppen båt. 
FÖRSOMMAR
LAX (Salmon salar)
Laxen fiskas med fasta redskap, laxryssjor. Fiskeperiod från mitten av juni till juli.
SOMMAR
HAVSÖRING (Salmo trutta trutta)
Fiskas juli – september.
HÖST
ABBORRE (Perca fluviatilis)
I mitten av juli börjar abborrfisket och pågår till isen lägger sig.
SIK (Coregonus lavaretus)
Från augusti till isen lägger sig fiskas sik. Höstsiken är särskilt eftertraktad för sina fina rom. Sikleken startar i september och pågår till mitten av oktober.