Vårt fiskeår

Vårt fiske är småskaligt och ett traditionellt fiske som styrs av årstiderna, väder och vind. Tillgången av råvara varierar därför under året.

VÅR 
Strömming (Clupea harengus)
6tag_120514-080605 WP_20140424_003  
Strömmingsfisket har högsäsong. Normalt startar fisket april – maj. Strömming fiskas med skötar och den större delen filéas med egen filémaskin.

Sik (Coregonus lavaretus)
20141208_144224 IMG_20140829_134628 
S
ik och abborre fiskas större delen av året med start när isen går. Allt fiske sker med nät ur öppen båt. Höstsiken är särskilt eftertraktad för sina fina rom. Sikleken startar i mitten av september och pågår oktober månad ut.

FÖRSOMMAR
Lax (Salmon salar)
p4_6
Vår mest eftertraktade matfisk. Laxen fiskas med fasta redskap med start strax före midsommar. Fisket av havsöring pågår under hela sommaren medan laxfisket är reglerat.